TÚI NILON PE, TÚI PP, TÚI HDPE

BAO BÌ GIẤY, BAO BÌ CARTON

thông tin liên hệ
Ông Nguyễn Văn Việt
Giám Đốc - 0903 933 541

Màng co PE, LDPE, PVC, POF

Màng co PE, LDPE, PVC, POF
Màng co PE, LDPE, PVC, POF
Màng co PE, LDPE, PVC, POF
Màng co PE, LDPE, PVC, POF
Màng co PE, LDPE, PVC, POF
Màng co PE, LDPE, PVC, POF
Màng co PE, LDPE, PVC, POF
Màng co PE, LDPE, PVC, POF

TÚI NILON PE, TÚI PP, TÚI HDPE

Túi PE, túi xốp
Túi PE, túi xốp
Túi PE, túi xốp
Túi PE, túi xốp
Túi PE, túi xốp
Túi PE, túi xốp
Túi PE, túi xốp
Túi PE, túi xốp
Túi PE, túi xốp
Túi PE, túi xốp
Túi đựng rác
Túi đựng rác
Túi đựng rác
Túi đựng rác
Túi siêu thị
Túi siêu thị
Túi siêu thị
Túi siêu thị
Túi siêu thị
Túi siêu thị
Túi siêu thị
Túi siêu thị
Túi siêu thị
Túi siêu thị
Túi giấy
Túi giấy
Túi giấy
Túi giấy
Túi giấy
Túi giấy

BAO BÌ GIẤY, BAO BÌ CARTON

Túi giấy
Túi giấy
Túi giấy
Túi giấy
Túi giấy
Túi giấy
Túi giấy
Túi giấy
Thùng carton
Thùng carton
Thùng carton
Thùng carton
Thùng carton
Thùng carton
Hộp giấy
Hộp giấy
Hộp giấy
Hộp giấy
Hộp giấy
Hộp giấy