TÚI NILON PE, TÚI PP, TÚI HDPE

BAO BÌ GIẤY, BAO BÌ CARTON

thông tin liên hệ
Ông Nguyễn Văn Việt
Giám Đốc - 0912 013 017

TÚI NILON PE, TÚI PP, TÚI HDPE

Túi đựng khẩu trang
Túi đựng khẩu trang
Túi đựng khẩu trang
Túi đựng khẩu trang
Túi PE, túi xốp
Túi PE, túi xốp
Túi PE, túi xốp
Túi PE, túi xốp
Túi PE, túi xốp
Túi PE, túi xốp
Túi PE, túi xốp
Túi PE, túi xốp
Túi PE, túi xốp
Túi PE, túi xốp
Túi đựng rác
Túi đựng rác
Túi siêu thị
Túi siêu thị
Túi siêu thị
Túi siêu thị
Túi siêu thị
Túi siêu thị

BAO BÌ GIẤY, BAO BÌ CARTON

Túi giấy
Túi giấy
Túi giấy
Túi giấy
Túi giấy
Túi giấy
Túi giấy
Túi giấy
Thùng carton
Thùng carton
Thùng carton
Thùng carton
Thùng carton
Thùng carton
Hộp giấy
Hộp giấy
Hộp giấy
Hộp giấy
Hộp giấy
Hộp giấy

BAO BÌ MAY MẶC

Túi đựng áo sơ mi
Túi đựng áo sơ mi
Túi đựng áo sơ mi
Túi đựng áo sơ mi
Bao bì may mặc
Bao bì may mặc
Bao bì may mặc
Bao bì may mặc
Bao bì may mặc
Bao bì may mặc
Túi đựng áo vest
Túi đựng áo vest
Bao bì may mặc
Bao bì may mặc
Bao bì may mặc
Bao bì may mặc